První výroční debutový ročník nejžižkovštějšího festivalu deskových a rolových her ve známém vesmíru a Praze

Vybaví se Vám Člověče, nezlob se! ? Tak to u nás nečekejte! Na festivalu ŽižCon představujeme nerdovské i široké veřejnosti moderní zábavu jakou deskové hry nabízejí.

DESKOVKY NA PROGRAMU

“Kolik má ten drak ještě žívotů? Ještě 42? Vrhnu po něm obouručák a šest kostek!” Hry na hrdiny se od těchto dob poněkud posunuly ale princip je stále stejný – stůl, fantazie, kamarádi.

RPG NA PROGRAMU

Divadlo bez scénáře, diváků a chlebíčků o pauze. Hráči se ponoří do předem napsaných rolí v předem napsaném světě s nepředvítelným výsledkem.

LARPY NA PROGRAMU

O festivalu

ŽižCon je festival rolových a deskových her, který se koná v netradičních prostorách jediného kostela Československé církve husitské na Žižkově, což mu dává unikátní atmosféru. První ročník proběhne ve dnech 23. až 25. září 2016. Vzhledem ke komornímu charakteru má festival unikátní atmosféru „udělej si sám“, díky svému nekomerčnímu zaměření totiž spoléhá na zapojení účastníků. Návštěvníky čeká bohatý program plný rozličných různých aktivit a přednášek a v rámce některých navštívíte i temná zákoutí Žižkova. ŽižCon navazuje na a posouvá dál úspěšné dlouhodobé projekty jako například PragoFFest, Deskohraní a GAMEcon.

O spolku

ŽižCon je spolek, který se kromě pořádání herního festivalu zabývá také sociální činností, tedy dlouhodobou prací s lidmi (především dětmi) ohroženými sociálním vyloučením. Společenské hry (deskové i rolové) totiž napomáhají kromě rozvíjení logického uvažování také vytváření sociálních vazeb a usnadňují fungování jedince ve společnosti. Vedle pořádání volnočasových aktivit pro tyto lidi je jedním z našich dlouhodobých cílů je také zapojit do naší činnosti. Tímto přesahem se ŽižCon odlišuje od všech ostatních projektů podobného typu.