Pravidla účasti na ŽižConu

Všichni jsme lidé a můžeme dělat chyby. V ideálním vesmíru by podobná pravidla potřeba nebyla a my upřímně doufáme, že je nebude nutné vytahovat – ale přesto by si měl každý účastník přečíst, že je povinnen:

 • Seznámit se s pravidly účasti

  Každý účastník se nákupem vstupenky zavazuje dodržovat pravidla účasti a je si vědom toho, že závažné či opakované porušení pravidel účasti může znamenat vyloučení bez náhrady ceny vstupného. Pořadatelé nenesou zodpovědnost za škody na majetku a zdraví účastníků, zejména pokud jsou způsobeny nedodržováním pravidel účasti a bezpečnosti.
 • Dodržovat pokyny pořadatelů

  Bez komentáře.
 • Dodržovat požární a bezpečností předpisy

  Kouřit je povoleno pouze ve venkovních prostorech.
 • Nosit vstupenku stále na ruce

  Aktivně se jí prokazovat pořadateli při průchodu vstupem. V případě ztráty se náhradní vstupenka neposkytuje.
 • Neobtěžovat okolí

  Po celou dobu akce respektujte ostatní účastníky a udržujte pořádek v areálu festivalu. V průběhu programu nerušte přednášející. Na akci bude dostupné občerstvení, včetně sem tam nějakého toho alkoholu. To neznamená, že bude podáván mladistvým a že je na místě se předhánět v tom, kdo víc vypije. Podnapilí otrapové půjdou na mráz (nebo na to, co bývá běžně na Zlíchově touhle dobou).
 • Dodržovat pravidla běžná ve společnosti

  Chovejte se k pořadatelům i ostatním účastníkům slušně, dbejte na svou osobní hygienu, nepohazujte kolem sebe odpadky. A tak.
 • Účast dětí do 18 let je podmíněna souhlasem rodičů, nebo doprovodem dospělé osoby

  Souhlas zákonného zástupce s účastí nezletilého dítěte na festivalu ŽižCon ke stažení ZDE
 • Dodržovat noční klid

  Po 22. hodině je zakázáno jakékoliv hlučnější chování mimo vnitřní prostory.

Pravidla účasti v sekci – „Hraj a vyhraj“

 • „Hraj a vyhraj“ bude ukončena v sobotu ve 20:00. Výherci budou vylosováni z odevzdaných herních lístků, pro každou hru (případně každou kopii hry) zahrnutou do „Hraj a vyhraj“.
 • Tato výhra není garantovaná, vzhledem k možnosti, že v průběhu festivalu dojde ke ztrátě či zničení hry.
 • Vyhlášení výherců proběhne v sobotu krátce po 20:00, formou vyvěšení výsledků soutěže na předem určeném místě. Po vyhlášení si výherci mohou hry vyzvedávat (pokud hru zrovna někdo hraje a pokud vám to čas dovolí, prosíme, nechte jej dohrát).
 • Pokud si výherce výhru nevyzvedne do konce festivalu (5. 9. 2021 v 18:00), ztrácí na ni nárok, propadá festivalu a bude s ní nakládáno, jako by byla festivalu darována.

Prohlášení k ochraně osobních údajů a Souhlas se zpracováním osobních údajů

 • Rezervováním vstupenky udělujete souhlas organizačnímu týmu festivalu ŽižCon (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • - jméno a příjmení
  • - e-mail
  • - telefonní číslo
  • - typ zakoupené vstupenky
 • Poskytnuté údaje je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem registrace a rezervace vstupenky na festival. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 6 měsíců.
 • Správce neshromažďuje na svých webových stránkách žádné soubory cookies
 • S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na info@zizcon.cz .
 • Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje pro Správce nezpracovávaji žádní jini zpracovatelé.
 • Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • - vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
  • - vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • - požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • - na přenositelnost údajů,
  • - podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.