Všichni jsme lidé a můžeme dělat chyby. V ideálním vesmíru by podobná pravidla potřeba nebyla a my upřímně doufáme, že je nebude nutné vytahovat – ale přesto by si měl každý účastník přečíst, že je povinnen:
 • Seznámit se s pravidly účasti

  Každý účastník se nákupem vstupenky zavazuje dodržovat pravidla účasti a je si vědom toho, že závažné či opakované porušení pravidel účasti může znamenat vyloučení bez náhrady ceny vstupného. Pořadatelé nenesou zodpovědnost za škody na majetku a zdraví účastníků, zejména pokud jsou způsobeny nedodržováním pravidel účasti a bezpečnosti.

 • Dodržovat pokyny pořadatelů

  Bez komentáře.

 • Dodržovat požární a bezpečností předpisy

  Kouřit je povoleno pouze mimo budovu na náměstí nebo na zahrádce.

 • Nosit vstupenku stále na ruce

  Aktivně se jí prokazovat pořadateli při průchodu vstupem. V případě ztráty se náhradní vstupenka neposkytuje.

 • Neobtěžovat okolí

  Po celou dobu akce respektujte ostatní účastníky a udržujte pořádek v areálu kostela. V průběhu programu nerušte přednášející. Na akci bude dostupné občerstvení, včetně sem tam nějakého toho alkoholu. To neznamená, že bude podáván mladistvým a že je na místě se předhánět v tom, kdo víc vypije. Podnapilí otrapové půjdou na mráz (nebo na to, co bývá běžně na Žižkově touhle dobou).

 • Dodržovat pravidla běžná ve společnosti

  Chovejte se k pořadatelům i ostatním účastníkům slušně, dbejte na svou osobní hygienu, nepohazujte kolem sebe odpadky. A tak.

 • Účast dětí do 18 let je podmíněna souhlasem rodičů, nebo doprovodem dospělé osoby

  Souhlas zákonného zástupce s účastí nezletilého dítěte na festivalu ŽižCon ke stažení ZDE

 • Dodržovat noční klid

  Po 22. hodině je zakázáno jakékoliv hlučnější chování mimo prostory kostela.